บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ก่อตั้งโดย หลวงอนุภาษภูเก็ตการ (นายจิ้นหงวน หงษ์หยก) สำหรับท่านและบุตรธิดา เพื่อความเป็นปึกแผ่นของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป ได้จดทะเบียนเมื่อ  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2482 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่  74 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ดำเนินกิจกรรมหลักในเรื่องการทำเหมืองแร่ดีบุก  โดยวิธีเหมืองสูบในท้องที่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เคริ่องกำเนิดไฟฟ้าในการทำเหมืองเป็นแห่งแรก ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน ทรงลงลายพระหัตถ์ประทานชื่อเหมืองสูบที่ใช้ไฟฟ้าในการทำเหมืองว่า "เหมืองเจ้าฟ้า" ให้ไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนั้นยังมีเหมืองบนบกในท้องที่จังหวัดระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช อีกทั้งเหมืองเรือขุดแร่ลำที่ 2 ในประเทศไทยที่บ้านหิน- ลาดจังหวัดพังงา เพื่อประโยชน์ในการทำเหมืองที่ต้องทำตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้้นจึงต้อง มีแผนกงานเสริมให้การทำเหมืองไม่ต้องหยุดชะงัก เช่น แผนกโรงหล่อกลึง แผนกโรงไม้แปรรูป โรงสีข้าวเพื่อป้อนคนงานเหมืองแร่และมีแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนกการทำเหมือง คือ โรงทำสบู่ โรงทำ สุรา สวนยาง สวนมะพร้าว เรือเดินทะเลภูเก็ต-กันตัง

ตลอดระยะเวลา 80 กว่าปี  ของกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งดำเนินการก่อนและหลังการก่อตั้่งบริษัทเป็นไปด้วยความสำเร็จ  เป็นอย่างดีแต่ปัจจุบันีแผนกการทำเหมืองแร่ดีบุกหยุดลง ทั้งนี้เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ดีบุกไม่คุ้มกับการลงทุน อันเนื่องมาจากราคาแร่ดีบุกตกต่ำประกอบกับแหล่งแร่หมดไปอีก ทั้งรัฐบาลมีนโยบายไม่ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ตและห้ามไม่ให้มีการทำเหมืองแร่ดีบุกอีกต่อไปโดยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาแทนที่ เมื่อปิดแผนกเหมืองแร่ได้ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชลล์อนุภาษและบุตร 3 สาขาแทนแผนกเหมืองแร่ดีบุก และปิดแผนกที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ดีบุก และแผนกอื่นๆ แต่ยังคงมีสวนยางและสวนมะพร้าวไว้ เพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประมาณปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชลล์ สาขาถนนพังงา จึงได้เพิ่มเติมบริการร้านสะดวกซื้อขึ้น  เนื่องจากทาง SHELL ยังไม่มีนโยบายและไม่พร้อมที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อในเครือ (ร้านซีเล็ค) ขึ้นในพื้ี่นที่ขณะนั้น จึงอนุญาตให้เราเปิดร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมันขึ้นเอง  ได้โดยใช้ชื่อร้าน "ไทนี่มาร์ท" จากนั้นในส่วนของห้องรับรองลูกค้าที่มาใช้บริการดูแลรักษารถ ซึ่งเดิมเป็นห้องเล็ก ๆ มีเก้าอี้รับแขก มีน้ำดื่ม และกาแฟสำเร็จรูปบริการเริ่มไม่สะดวกสบาย จึงมีความคิดปรับปรุงให้เป็นร้านกาแฟสดบริการ เพื่อรองรับลูกค้าในส่วนนี้ โดยใช้ชื่อว่า "ไทนี่คอฟฟี่" ร้านได้รับการตอบรับดีพอสมควรเริ่มมีลูกค้าทั่วไปมาดื่มกาแฟหรือนัดพบปะพูดคุยกันมากขึ้น  ไม่เฉพาะผู้ที่มารับบริการในสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น "ไทนี่คอฟฟี่" จึงได้ขยายสาขาในสถานีบริการอื่น ๆ รวมทั้งในสถานที่ต่าง ๆ ถึง 6 สาขา ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง "ศูนย์ซ่อมสีอนุภาษ" เพื่อรองรับรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง