Anuphas Group of Companies
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
บจก.อนุภาษและบุตร
หลวงอนุภาษภูเก็ตการ
บ้านหงษ์หยก
เหมืองเจ้าฟ้า
บริษัทในเครืออนุภาษ
บัตรสมาชิกเครืออนุภาษ
บริษัท อนุภาษและบุตร จำกั

บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ก่อตั้งโดยหลวงอนุภาษภูเก็ตการ(นายจิ้นหงวน หงษ์หยก) สำหรับท่านและบุตรธิดา เพื่อความเป็นปึกแผ่นของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป ได้จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2482 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 74 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาด-
ใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมหลักในเรื่องการทำเหมืองแร่ดีบุกโดย
วิธีิเหมืองสูบในท้องที่ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เคริ่องกำเนิดไฟ
ฟ้าในการทำเหมืองเป็นแห่งแรก ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ
ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน ทรงลงลายพระหัตถ์ประทานชื่อเหมืองสูบที่ใช้ไฟฟ้าในการทำ
เหมืองว่า "เหมืองเจ้าฟ้า" ให้ไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนั้นยังมีเหมืองบนบกในท้องที่จังหวัด
ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช อีกทั้งเหมืองเรือขุดแร่ลำที่ 2 ในประเทศไทยที่บ้านหิน- ลาดจังหวัดพังงา เพื่อประโยชน์ในการทำเหมืองที่ต้องทำตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้้นจึงต้อง มีแผนกงานเสริมให้การทำเหมืองไม่ต้องหยุดชะงัก เช่น แผนกโรงหล่อกลึง แผนกโรงไม้
แปรรูป โรงสีข้าวเพื่อป้อนคนงานเหมืองแร่ และมีแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนกการทำ

เหมือง คือ โรงทำสบู่ โรงทำ สุรา สวนยาง สวนมะพร้าว เรือเดินทะเลภูเก็ต-กันตัง

ตลอดระยะเวลา 80 กว่าปีของกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งดำเนินการก่อนและหลังการก่อตั้่งบริษัทเป็นไปด้วยความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ปัจจุบัน
ีแผนกการทำเหมืองแร่ดีบุกหยุดลง ทั้งนี้เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ดีบุกไม่คุ้มกับการลงทุน
 อันเนื่องมาจากราคาแร่ดีบุกตกต่ำ
ประกอบกับแหล่งแร่หมดไปอีก
 ทั้งรัฐบาลมีนโยบายไม่ส่งเสริมการทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ตและห้ามไม่ให้มีการทำเหมืองแร่ดีบุกอีกต่อไป
โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาแทนที่ เมื่อปิดแผนกเหมืองแร่ได้ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชลล์อนุภาษและบุตร 3 สาขา
แทนแผนกเหมืองแร่ดีบุก
 และปิดแผนกที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ดีบุก และแผนกอื่นๆอีก แต่ยังคงมีสวนยางและสวนมะพร้าวไว้ เพื่อเป็น
การรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ในประมาณปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชลล์ สาขาถนนพังงา จึงได้เพิ่มเติมบริการร้านสะดวกซื้อขึ้น เนื่องจากทาง
เชลล์ยังไม่มีนโยบายและไม่พร้อมที่จะเปิดร้านสะดวกซื้อในเครือคือ ร้านซีเล็คขึ้นในพื้ี่นที่นี้ จึงอนุญาตให้เราเปิดร้านสะดวกซื้อในสถานี
บริการ
น้ำมันขึ้นเองได้โดยใช้ชื่อร้าน "ไทนี่มาร์ท" จากนั้นในส่วนของห้องรับรองลูกค้าที่มาใช้บริการดูแลรักษารถ ซึ่งเดิมเป็นห้องเล็ก ๆ มีเก้าอี้รับ
แขก มีน้ำดื่ม และกาแฟสำเร็จรูปบริการเริ่มไม่สะดวกสบาย จึงมีความคิดปรับปรุงให้เป็นร้านกาแฟสดบริการ เพื่อรองรับลูกค้าในส่วนนี้ โดยใช้
ชื่อว่า "ไทนี่คอฟฟี่" ร้านได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรเริ่มมีลูกค้าทั่วไปมาดื่มกาแฟหรือนัดพบปะพูดคุยกันมากขึ้นไม่เฉพาะผู้ที่มารับบริการใน
สถานีบริการน้ำมันเท่านั้น ไทนี่คออฟฟี่จึงได้ขยายสาขาในสถานีบริการอื่น ๆ รวมทั้งในสถานที่ต่าง ๆ ถึง 6 สาขาในตอนนี้ ทั้งนี้ยังมี
"ศูนย์ซ่อมสีอนุภาษ" เพื่อรองรับรถยนต์ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และยังมีบริษัทในเครืออีก 12 บริษัทดังนี้


1.บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้า จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2523 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
มาสด้า ประเภทกระบะและรถยนต์นั่ง เพราะมองเห็นว่าธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์กระบะจะมาแทนที่การจำหน่ายมอเตอร์ไซด์ ตั้งสำนักงานอยู่ที่่
158 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีอาคารห้องโชว์และศูนย์บริการหลังการจำหน่าย เพื่อรองรับการจำหน่าย
รถมือสองและได้มาตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต จำกัด
2.บริษัท อนุภาษธุรกิจและการค้าภูเก็ต จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2544 เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า
ประเภทกระบะและัรถยนต์นั่ง เพื่อรองรับการจำหน่ายรถใหม่

3.บริษัท อนุภาษวิวิธการ จำกัีด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2532 รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่งฮอนด้า
จาก บริษัท ฮอนด้าี ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งสำนักงานอยูที่ 189/1 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต มีอาคารห้องโชว์และศูนย์บริการหลังการจำหน่าย

4.บริษัท อนุภาษวิวิธการ(พังงา)จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2545 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นั่ง
ฮอนด้าในจังหวัดพังงา จากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 111 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีอาคารห้องโชว์และศูนย์บริการหลังการจำหน่าย
5.บริษัท อนุภาษประมวลกิจ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2530 ดำเนินการพัฒนาที่ดินหลังการทำเหมืองแร่ดีบุก ให้เป็น
แหล่งสันทนาการ

6.สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรี่คลับ โีครงการ 1 (โอล์ดคอร์ส) เป็นสนามกอล์ฟมาตราฐาน 18 หลุมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตชื่อ "สนามกอล์ฟ
ภูเก็ตคันทรี่คลับ" ที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีอาคารสโมสร สนามเทนนิส 2 สนาม สระว่ายน้ำ ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ พร้อม
ห้องอาหาร ห้องรับรองแขก ห้องประชุม รวมทั้งที่ดินแบ่งขายประมาณ 104 แปลง ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 80/1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต

6.1 สนามซ้อม เพื่อเพิ่มปริมาณนักกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต และให้นักกอล์ฟได้ฝึกทักษะก่อนและหลังการออกรอบเป็นอาคาร 2 ชั้น มีช่องซ้อม
    52 ช่อง และไม้เช่าให้บริการพร้อมห้องอาหาร

6.2 สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรี่คลับ โครงการ 2 (คันทรี่คลับคอร์ส) ขนาด 9 หลุม มีอาคารสโมสรใหญ่กว่าเดิม 3 เท่า สระว่ายน้ำความ
    ยาว 25 เมตร ห้องซาวน่า ห้องยิม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่ิอนและหลังการออกรอบ มีห้องอาหารขนาด 120 ที่ และขนาด 80 ที่ ห้อง
    ประชุมขนาด 120 ที่ และร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ มีที่ดินแบ่งขายอีก 140 แปลง ตั้งสำนักงานอยู่ที่  97/4 ถนนวิชิตสงคราม
    ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

7.บริษัท อนุภาษมโนรม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบ้านจัดสรร โดยเริ่มต้นโครงการแรก
ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใช้ชื่อโครงการว่า "สวนหลวงเจ้าฟ้า" 3 โครงการ และโครงการที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต ใช้ชื่อโครงการว่า "ภูเก็ตกอล์ฟวิวล์" ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต
8.บริษัท เสริมสุขอนุภาษ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2539 ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการจัดสรรอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
บริเวณถนนพังงา(บขส.)ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 367/14 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
9.บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลล์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด มีอาคาร
ห้องโชว์และศูนย์บริการหลังการจำหน่าย ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 90/9 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดจังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงา(โคกกลอย ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 77/14 หมู่ที่ 3 ตำบล
โคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และตะกั่วป่า ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 55/1-3 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา)
10.บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลล์(กระบี่)จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ฟอร์ด มีอาคารห้องโชว์และศูนย์บริการหลังการจำหน่าย ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 129 หมู่ที่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
11.บริษัท อนุภาษมอเตอร์เซลล์(ตรัง)จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2543 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด มีอาคารห้องโชว์และศูนย์บริการหลังการจำหน่าย ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 28/5 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง
12.บริษัท อนุภาษภิรมย์รีสอร์ท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2541 ตั้งขึ้นเพื่อจะรองรับโครงการกิจการโรงแรมและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 74 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทางบริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ให้กับบริษัทในเครือ โดยมีผู้่บริหาร 3 ท่าน คือ
1.คุณณรงค์ หงษ์หยก ประธานกรรมการ
2.คุณมนตรี หงษ์หยก กรรมการจัดการ
3.ร้อยโทภูมิศักดิ์ หงษ์หยก กรรมการจัดการ
มีพนักงานประมาณ 1,000 คน บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด(ซึ่งจดทะเบียน พ.ศ.2482)ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 68 ปี ปัจจุบัน
นอกจากบุตรได้เข้ามาทำงานตามความประสงค์ของบิดาผู้ก่อตั้งบริษัทแล้วหลานๆ เหลนๆ ของท่านก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

| ©2007 Anuphas Group